Evolutie

Onze Lieve Vrouwe Kerk Geervliet

In het koor van de kerk was de tentoonstelling. Hans Leeuwenburgh componeerde een muziekstuk op het thema. Walter Diederiks opende met een gedicht en dichtte tevens af.

Mijn beelden lijken erg veel op dieren. dit komt doordat ze beweging suggereren. De tentoonstelling lijkt dan ook over evolutiebiologie te gaan, maar dat is niet het geval. Hij gaat over de evolutie of de geleidelijke ontwikkeling van vorm in mijn vormtaal. Vorm is gereduceerd tot een door drie lijnen ingesloten ruimte. Wordt een vorm ingewikkelder hoe verder hij ontwikkelld of Is het andersom ... is minder juist meer? Door in mijn nieuwere werk de vorm open te breken ofwel transparant te maken, ontsaan er nieuwe ruimtes. De binnenruimte wordt zichtbaar en de vorm daardoor complexer.

Heeft evolutie een richting, gaat de tijd vooruit, achteruit, staathij stil of kun je er in reizen? Wanneer is het idee ontstaan, de eerste schetsen gemaakt, is het uitgevoerd en wanneer geexposeerd. Bestond het al eerder in mijn hoofd en is het eigenlijk wel mijn idee?

foto's Sjoerd Kramer



Baljuwplein impressie Medisch Punt Evolutie
poster entree pteronodon' Evolutie in OLV kerkl
Terug naar beginpagina

Bezoekadres: Drievriendenstraat 26 Rotterdam Postadres: Stationssingel 105A 3033 HG Rotterdam
Tel: 010-4668607 Mob: 06-53617621 Fax: 084-7174918 Email: kramerkunstwerken@mac.com